Instutuție publică organizează concurs de angajare

Casă Națională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în București, Calea Călărași, Nr 248, bl S19, sector 3, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Director General la CAS Argeș, în data de 6 mai 2021, ora 10:00, la sediul CNAS.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20.04.2021, până la ora 17.

Concursul constă într-o probă scrisă, ce se va desfășura în data de 06.05.2021, începând cu ora 10:00, și interviu ce se va desfășura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la dată probei scrise Cerințele și criteriile pentru ocuparea prin concurs a postului de Director General sunt următoarele:

*Pregătire de baza: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență sau echivalentă

*Pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în domeniul de sănătate, cursuri de perfecționare/master/doctorat.

*Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției (minim 7 ani)

*Activitate desfășurată în funcții de conducere, minim 2 ani

De asemenea, candidații trebuie să prezinte recomandare de la ultimul loc de muncă, Curriculum Vitale din care să reiasă activitatea profesională. Alt document important este planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate conform postului de Director General în sistemul de asigurări sociale. Acestia trebuie să aibă capacitatea de exercițiu deplină (act notarial), să fie apți din punct de vedere medical, să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte ce i-ar face incompatibili cu funcția respectiva, să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor financiare (cazier fiscal), să prezinte acte valabile din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale potrivit legii.

Dosarul va cuprinde

Documentele de mai sus, vin însoțite de cele originale unde este cazul.

Foto descriptiv

Sursa Google

0 comentarii

Lasă un comentariu

Login

Bine ati venit! Conectați-vă la contul dvs.

Amintește-ți de mine Ti-ai pierdut parola?

Parolă pierdută